Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow ข่าวการรับสมัคร
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Blog 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Drg Indicator 
 Template 


visited : 6208799
since 1 กย.48
(วันนี้ 3700 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวรับสมัคร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลองและตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบา วันที่: 15/กค/2556 ถึง02/สค/2556 (อ่าน 4582 ครั้ง - 3422/1160)

 ประกาศจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น

  ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอำนาจความในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๖.๔/ว ๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๖ และที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (โดยอนุโลม) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก   

        ๑. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๕๒ บาท จำนวน ๖ อัตรา

        ๒. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๕๒ บาท จำนวน ๔ อัตรา

  หมายเหตุ :  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันทึี่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลราชการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก


 ข่าวรับสมัคร เดือนกรกฎาคม 2556      (ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2556 | สิงหาคม 2556)
Add 


ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 23.22.255.207
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)