Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow ข่าวการรับสมัคร
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Indicator รง.5 
 Template 


visited : 7937850
since 1 กย.48
(วันนี้ 3312 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวรับสมัคร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลองและตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบา วันที่: 15/กค/2556 ถึง02/สค/2556 (อ่าน 4676 ครั้ง - 3422/1254)

 ประกาศจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น

  ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอำนาจความในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๖.๔/ว ๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๖ และที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (โดยอนุโลม) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก   

        ๑. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๕๒ บาท จำนวน ๖ อัตรา

        ๒. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๕๒ บาท จำนวน ๔ อัตรา

  หมายเหตุ :  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันทึี่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลราชการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก


 ข่าวรับสมัคร เดือนกรกฎาคม 2556      (ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2556 | สิงหาคม 2556)
Add 


ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.227.68.206
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)