Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 Long Term Care 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
 Drg Indicator 
 Disease Management 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Indicator รง.5 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 Template 


visited : 8432032
since 1 กย.48
(วันนี้ 3305 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 12:14 (อ่าน 9 ครั้ง - 9/0)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ โครงการ e-Learning  หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

มีจำนวน 2 รุ่น   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2560     รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษณภาคม 2560       รายละเอียด

.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเครือข่ายอุบัติเหตุ จังหวัดขอนแก่น
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 16:00 (อ่าน 31 ครั้ง - 31/0)

 วันนี้  20 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่นต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเครือข่ายอุบัติเหตุ จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการยกย่องเชิดชูเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด (PNC)  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.)  นำโดย นพ.สุรชัย  ปัญญาพฤทธิ์พงศ์  ซึ.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น ต้อนรับ นิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ฯ
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 15:44 (อ่าน 18 ครั้ง - 18/0)

วันนี้ 20 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับทีมนิเทศจังหวัด ซึ่งได้มานิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ  (CUP) โรงพยาบาลขอนแ.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 รพ.ขอนแก่นร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 11:44(อ่าน 20 ครั้ง - 20/0)
 การนำส่งรายงานรายงานตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 09:56(อ่าน 175 ครั้ง - 175/0)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่น “รำดอกคูนเสียงแคน 220 ปี'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 16:19(อ่าน 96 ครั้ง - 96/0)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสมาคมผู้ปกครองบุคคล ออทิสติก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 14:01(อ่าน 14 ครั้ง - 14/0)
  โรงพยาบาลขอนแก่น “จัดกิจกรรมรณรงค์วันมะเร็งโลก”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 09:56(อ่าน 17 ครั้ง - 17/0)
 รพ.ขอนแก่น 2 จัดพิธีฉลองครบรอบ 1 ปี การเปิดให้บริการ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 16:34(อ่าน 25 ครั้ง - 25/0)
 โครงการคัดกรองค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขังในเรือนจำกลางขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 16:22(อ่าน 62 ครั้ง - 62/0)
 รพ.ขอนแก่นจัดโครงการ “LOVE AND SHARE @KKH” รักปลอดภัย ออกแบบได้  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2560 17:14(อ่าน 50 ครั้ง - 50/0)
 รพ.ขอนแก่น สนับสนุนอุปกรณ์ ช่วยเหลือเหตุการณ์ ไฟไหม้บ่อขยะ บ้านคำบอน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2560 15:25(อ่าน 94 ครั้ง - 94/0)
 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะจาก รพ.วัฒโนสถ ประเทศบังคลาเทศ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 16:04(อ่าน 126 ครั้ง - 126/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนให้แก่ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2560 17:45(อ่าน 99 ครั้ง - 93/6)
 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.อุบลราชธานี  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2560 17:18(อ่าน 54 ครั้ง - 50/4)
 ขอให้ข้าราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อเซนต์เอกสารเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2560 16:28(อ่าน 99 ครั้ง - 95/4)
 ผอ.ลงเยี่ยมพื้นที่ไฟไหม้ขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2560 15:33(อ่าน 45 ครั้ง - 42/3)
 กิจกรรม “ดีเดย์ วันล้างโรค” และพิธีลงนามความร่วมมือฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2560 13:51(อ่าน 43 ครั้ง - 39/4)
 รพ.ขอนแก่นช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถชน ระหว่างเดินทางไปนำเสนอผลงาน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2560 13:24(อ่าน 240 ครั้ง - 210/30)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 1959 ครั้ง - 1042/917)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 2014 ครั้ง - 137/1877)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (22/กพ/2560)
 การพัฒนาระบบส่งต่อ(งานวิจัยครั้งที่2)
    เวลา 08:00-16:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 พัฒนาศักยภาพPCZN
    เวลา 08:00-16:00 น. ห้องแก่นเงิน  
 ประชุมทบทวนการคิดค่ารักษาพยาบาล
    เวลา 08:30-11:30 น. ห้องแก่นทอง  
 POCUS : Point of Care Ultrasound 2
    เวลา 09:00-15:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 รับบริจาคเครื่องมือแพทย์
    เวลา 09:30-11:00 น. ห้องแก่นเพชร  
 ประชุมคณะกรรมการ RM ระดับ PCT
    เวลา 10:00-12:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ครัง้ที่ 10
    เวลา 13:00-16:30 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ประชุมกรรมการนโยบาย
    เวลา 13:30-16:00 น. ห้องแก่นทอง  
 ประชุม PST OPD
    เวลา 13:30-16:30 น. ห้องแก่นเพชร  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from Interhospital. 192.168.0.66
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)