Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Blog 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Drg Indicator 
 Template 


visited : 4846174
since 1 กย.48
(วันนี้ 52 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
ประมวลภาพการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2558 จังหวัดขอนแก่น
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 31 มกราคม 2558 15:53 (อ่าน 51 ครั้ง - 42/9)

                 นพ.ธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะกรรมการบริหาร ร่วมต้อนรับ นพ.รัฐวุฒิ สุขมี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 7 และคณะนิเทศงานตามแผนงานโครงการ  และเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการดำ.....

รายละเอียด... 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและการรักษาโรคธาลัสซีเมีย
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 31 มกราคม 2558 15:49 (อ่าน 7 ครั้ง - 2/5)

                ศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและการรักษาโรคธาลัสซีเมีย สู่การขยายแม่ข่ายระดับชุมชน (Training for the Trainer) เมื่อวันที่  21 – 25 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล .....

รายละเอียด... 

ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 30 มกราคม 2558 15:58 (อ่าน 36 ครั้ง - 26/10)

        ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 รายงานผลการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ สำนักงาน ไม่เกิน 100,000 บาท ประจำเดือนมกราคม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 30 มกราคม 2558 12:42(อ่าน 13 ครั้ง - 1/12)
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายโฮมฮัก โฮมใจ ครั้งที่ 11  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 30 มกราคม 2558 08:55(อ่าน 315 ครั้ง - 299/16)
 โครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปี 7 รพ.ขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 29 มกราคม 2558 11:02(อ่าน 330 ครั้ง - 306/24)
  “ วันมะเร็งโลก ” (World Cancer Day) “คนอีสานร่วมใจ....ต้านภัยมะเร็ง”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 28 มกราคม 2558 11:36(อ่าน 315 ครั้ง - 286/29)
 เลื่อนการประกาศผลสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 26 มกราคม 2558 13:29(อ่าน 238 ครั้ง - 184/54)
 ประมวลภาพ รพ.ขอนแก่น จัดงาน “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ ม่วนซื่นอีหลี ปีใหม่ 2558”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 มกราคม 2558 17:08(อ่าน 1375 ครั้ง - 1203/172)
 ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 มกราคม 2558 17:03(อ่าน 36 ครั้ง - 11/25)
 ประมวลภาพ รพ.ขอนแก่น เปิดห้องปฏิบัติการ DRA  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 มกราคม 2558 16:57(อ่าน 114 ครั้ง - 67/47)
 ประมวลภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 มกราคม 2558 16:46(อ่าน 59 ครั้ง - 19/40)
 ประมวลภาพ รพ.ขอนแก่น สวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 มกราคม 2558 16:36(อ่าน 191 ครั้ง - 133/58)
 รพ.ขอนแก่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 มกราคม 2558 16:28(อ่าน 37 ครั้ง - 5/32)
 ประมวลภาพงานสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร รพ.ขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 มกราคม 2558 16:20(อ่าน 58 ครั้ง - 16/42)
 ประมวลภาพ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 มกราคม 2558 16:08(อ่าน 45 ครั้ง - 6/39)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 47 ครั้ง - 4/43)
 Download เอกสาร Oral Presentation สัมมนาไร้รอยต่อฯ 26-27 มิถุนายน 2557  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 27 มิถุนายน 2557 16:52(อ่าน 680 ครั้ง - 86/594)
 Download ebook งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 24 มิถุนายน 2557 14:45(อ่าน 566 ครั้ง - 108/458)
 กลับมาแล้ว กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดนตรีสร้างสุข ดนตรีจิตอาสา  
      ผู้ประกาศ: ฝายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 มีนาคม 2556 14:56(อ่าน 2510 ครั้ง - 583/1927)
 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤบำบัติ รพ.ขอนแก่น และเครือข่าย ซ้อมรับสาธารณภัย จ.ขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 4 กันยายน 2555 21:16(อ่าน 2787 ครั้ง - 865/1922)
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษาฯ  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 28 สิงหาคม 2555 16:17(อ่าน 2400 ครั้ง - 397/2003)
 ศูนย์คลังเลือดกลาง ร่วมโครงการ ทำดีจัดเต็ม เยาวชนไทยให้โลหิต  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 สิงหาคม 2555 12:03(อ่าน 2022 ครั้ง - 124/1898)
 โรงพยาบาลขอนแก่นเตือน ภัยโรคฉี่หนู  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 สิงหาคม 2555 10:03(อ่าน 2085 ครั้ง - 113/1972)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกับ เทศบาลนครขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 สิงหาคม 2555 17:38(อ่าน 2113 ครั้ง - 88/2025)
  รพ.ขอนแก่น ปิดห้องตรวจโรคทั่วไป ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่ม 15 ส.ค.นี้  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 สิงหาคม 2555 10:11(อ่าน 3457 ครั้ง - 1076/2381)
 ร.พ ขอนแก่นร่วมแจ้งเตือน โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Disease  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 17:19(อ่าน 2176 ครั้ง - 360/1816)
 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ - สามเณร ที่มารับบริการ ณ OPD  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 25 มิถุนายน 2555 15:37(อ่าน 2176 ครั้ง - 153/2023)
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง “อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” โรงพยาบาล  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 30 มีนาคม 2555 11:37(อ่าน 3497 ครั้ง - 439/3058)
 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2555 14:15(อ่าน 5034 ครั้ง - 752/4282)
 ขอนแก่นเวชสาร สามารถเปิดอ่านบน Ipad ได้แล้ว  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 18 มกราคม 2555 13:16(อ่าน 2293 ครั้ง - 344/1949)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (01/กพ/2558)

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.87.72.90
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)