Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Indicator รง.5 
 Template 


visited : 7936347
since 1 กย.48
(วันนี้ 1809 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2559
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 30 กันยายน 2559 13:57 (อ่าน 29 ครั้ง - 12/17)

วันที่ 29 กันยายน 2559 โรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “เพชรแท้ทรงคุณค่า มุทิตาที่ภาคภูมิ” ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 41 ท่าน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 18 ท่าน ลูกจ้างประจำ จำนวน 21 ท่าน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำ.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 26 กันยายน 2559 10:09 (อ่าน 71 ครั้ง - 42/29)

วันที่ 24 กันยายน 2559  นพ.ธนชัย พนาพุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน.....

รายละเอียด... 

ตารางการตรวจสุขภาพบุคลากร รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2559
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 กันยายน 2559 14:34 (อ่าน 558 ครั้ง - 408/150)

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นทุกท่าน ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 เริ่มตรวจ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

1. มารับอุปกรณ์ตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ (กระป๋องใส่ปัสสาวะ ตลับใส่อุจจาระ) ได้ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย  ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน  2.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นตอบแบบสอบถาม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 กันยายน 2559 13:41(อ่าน 342 ครั้ง - 266/76)
 รพ.ขอนแก่น เข้ากราบลาท่านผู้ว่าราชการฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กันยายน 2559 14:45(อ่าน 115 ครั้ง - 68/47)
 รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวง  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กันยายน 2559 14:16(อ่าน 60 ครั้ง - 25/35)
 การประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารองค์กร  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กันยายน 2559 13:10(อ่าน 71 ครั้ง - 31/40)
 ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น ทุกท่าน ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 59  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กันยายน 2559 11:22(อ่าน 120 ครั้ง - 75/45)
  ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กันยายน 2559 10:11(อ่าน 57 ครั้ง - 28/29)
 รพ.ขอนแก่นทำประชาพิจารณ์การจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 กันยายน 2559 15:18(อ่าน 73 ครั้ง - 26/47)
 รับสมัคร จนท.Part Time (ห้องบัตร)  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ วันที่: 19 กันยายน 2559 09:50(อ่าน 183 ครั้ง - 72/111)
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมขนาดเล็กรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 9 กันยายน 2559 14:41(อ่าน 4735 ครั้ง - 858/3877)
 ภาพผู้ได้รับรางวัลการประกวดบิลค่าไฟบ้าน  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 23 สิงหาคม 2559 16:39(อ่าน 215 ครั้ง - 142/73)
 ส่งสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนา ปีงบประมาณ 2559 และส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2560  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 9 กรกฎาคม 2559 11:22(อ่าน 318 ครั้ง - 146/172)
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (ครบ 50 วัน) ดร.พระครูสิริสารธรรม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 ธันวาคม 2558 09:50(อ่าน 717 ครั้ง - 102/615)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 1663 ครั้ง - 935/728)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 1766 ครั้ง - 90/1676)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (01/ตค/2559)

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.92.192.156
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)